Beleid bij MHCE

Om onze club goed te besturen hebben we een visie en een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan geeft ons de komende jaren richting. Het beleidsplan helpt ons gewenste doelen te bereiken en keuzes te maken. Het beleidsplan is met hulp van de leden gemaakt.

 

Naast een beleidsplan vinden we het ook belangrijk dat er een veilig sportklimaat is. Daarom hebben we een pestprotocol, hebben we een vertrouwenspersoon die je via dit e-mailadres kunt bereiken, hanteren we de gedragsregels seksuele intimidatie van de sportbonden aangesloten bij de NOC*NSF en vragen we van de trainers ouder dan 18 jaar een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).