Bestuur

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur maakt onderdeel uit van het algemene bestuur en zorgt voor de dagelijkse besluitvorming. Het bestuur heeft een groot aantal werkzaamheden georganiseerd via commissies. Minstens één keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. Heb je vragen aan het bestuur? Mail dan naar [email protected].

Bestuur
Arnold Duursma Voorzitter Voorzitter
vacature Algemeen Administratie
Jacco Landlust Penningmeester Penningmeester
Berdien Wolthuis Secretaris Secretaris
Kantinecommissie
Floor Frieling Lid, kantine en activiteiten
Sponsorcommissie
vacature Lid, sponsorcommissie
TC
Angela van Duyn sportzaken
Angela van Duyn Secretaris