Matthijs

1-12 Matthijs Nijhof heeft aangegeven dat hij stopt met training geven bij MHCEmmen.  Matthijs heeft 9 jaar training gegeven op de club, heeft 9 jaar in de TC gezeten en met veel passie zijn "werk” gedaan. We willen Matthijs van harte bedanken voor al zijn inzet de afgelopen jaren! 
 
1-12-2024 TC