Contributies

Vastgestelde contributiebedragen en overige kosten voor het seizoen 2014 - 2015


Jaarlijkse contributie:


veteranen/dames 30+/senioren

€ 220,00

senior studenten

€ 170,00

niet-spelende leden

€   70,00

trimleden

€ 105,00

trimplusleden (max. 4 wedstrijden)

€ 130,00

G-hockey

€   80,00

Funkey Hockey (4-5 jaar)

€   40,00

F 6 jaar

€ 110,00

F 7 jaar

€ 125,00

E 8 en 9 jaar

€ 150,00

D 10 en 11 jaar

€ 185,00

C 12 en 13 jaar

€ 225,00

B 14 en 15 jaar

€ 230,00

A 16 en 17 jaar

€ 230,00

zaal lidmaatschap

€   50,00

Eenmalige kosten:Entreegeld € 25,00
Borg (kledingfonds) € 35,00
Jaarlijkse extra kosten:


Clubshirt (kledingfonds) € 18,00
Clubmagazine €   9,00Toelichting contributiebedragen en overige kosten

De contributie is leeftijd gerelateerd. Peildatum is 1 oktober.

Voor de volgende groepen leden zit de vergoeding voor zaalhockey niet in de contributie
(voor de rest dus wel): veteranen/dames 30+/senioren, studenten, niet-spelende leden, trimleden en trimplusleden (max. 4 wedstrijden).

Studenten (voltijdse studie) dienen (ieder jaar) voor 1 september een kopie van de OV-jaarkaart of studentenkaart door te geven aan [email protected] Je komt hiervoor in aanmerking als je bent ingeschreven bij een MBO opleiding en op 30 september van het lopende verenigingsjaar tenminste 18 jaar was, of als je een HBO- of WO-studie volgt.

Per gezin wordt boven de contributie € 9,- in rekening gebracht voor het per post versturen van het club magazine.

De club heeft een kledingfonds t.b.v. de clubshirts voor spelende leden (men hoeft niet zelf een shirt aan te schaffen, wel sokken en broek/rok). Per spelend lid wordt€ 18,-in rekening gebracht voor het kledingfonds.

Elk lid betaalt éénmalig € 35,-borg voor het clubshirt (kledingfonds). Bij beëindiging van het lidmaatschap ontvangt men de borg terug.
Contributie verschuldigd


Contributie is altijd verschuldigd over het gehele seizoen (jaar).

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan doe je dat voor 1 mei (dit geeft de TC de ruimte om tijdig de voorbereidingen te treffen voor het volgende seizoen).

Als je na 1 mei maar voor 1 oktober nog besluit geen lid meer te willen zijn ben je 50% van de jaarlijkse contributie verschuldigd. Bij afmelding na 1 oktober ben je het gehele jaar contributie verschuldigd. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten van de regel af te wijken.

Afmelding dient altijd plaats te vinden via een mail naar [email protected] (of [email protected]). Afmelding op andere wijze worden niet als zodanig behandeld.Contributieinning verloopt via NLCollect

Met ingang van seizoen 2014-2015 verloopt de contributieinning via NLCollect.

Voor alle duidelijkheid: NLCollect is geen incassobureau. 


Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Via NLCollect vindt dit plaats via 4 termijnen. De kosten voor het betalen in termijnen verschilt per contributiebedrag (bij een contributiebedrag van € 75 is dat bijv. € 4,19 en voor een contributiebedrag van € 200 bijv. € 11,18).


Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?


NLCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie­inningen voor zijn rekening. NLCollect neemt via SMS en e­mail contact op met alle leden. Zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur ([email protected]) recente en juiste gegevens heeft. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e­mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van NLCollect. Hier kun je kiezen om je contributie in één keer te betalen of in vier termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.


Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neemt dan contact op met [email protected] nl

Voor meer informatie over NLCollect verwijzen we je graag naar de website www.nlcollect.nl. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar deze FAQ.
Leden zonder machtiging

Met ingang van 28 juni 2012 dienen alle nieuwe leden verplicht de contributie te betalen via automatische incasso. Met ingang van seizoen 2014-2015 verloopt dat via NLCollect. De keuze is 1 termijn of 4 termijnen.


Alle leden die voor 28 juni 2012 o.b.v. factuur betaalden en dat na die datum nog steeds doen kunnen kiezen voor het blijven betalen via een factuur of overstappen naar automatische incasso. 


De oudere leden zonder automatische incasso kunnen uiterlijk 1 september van ieder jaar een getekende doorlopende machtiging bij de penningmeester inleveren om de contributie alsnog via automatische incasso te gaan voldoen.


Het machtigingsformulier kan men hier downloaden.
Betalingstermijn

  • NLCollect zal 5euro toeslag in rekening brengen indien betaling niet plaatsvindt binnen de uiterste vervaldatum.

  • Indien een factuur niet binnen 60 dagen betaald wordt, verstuurd de penningmeester een brief met de mededeling 'laatste kans', vervolgens dient betaling plaats te vinden binnen 10 dagen anders is het lid niet meer speelgerechtigd en zal de vordering uit handen gegeven worden.
 

Bovenstaande regels en maatregelen zijn er niet voor niets. Het bestuur wil de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk houden en wil de werklast van de penningmeester/administratie binnen de perken houden.
In een moeilijke financiële situatie beland?
 
Een uitzonderlijke persoonlijke financiële situatie kan schriftelijk gemeld worden bij de penningmeester. Daarbij zal uiteraard rekening gehouden worden met de privacy.

 
In bepaalde gevallen kunnen ouders voor hun kind(eren) beroep doen op het Jeugdsportfonds. Lees hier welke mogelijkheden en voorwaarden dit fonds kent.

Via de gemeente kan eventueel gebruik gemaakt worden van de Participatiewebshop. Neem daarvoor contact op met de gemeente.