Bijzondere leden
 
ereleden
1967  G. Schmidt 
1967  D.N. Schmidt 
1988  J.P. Drijfhamer 
1989  Jaap van Zijll 
2014  Gerard Haak 
2014  Annefieke Haak-Kroese 
2014  Naud Kingma 
2019  Harm-jan van Duyn 
leden van verdienste
1985  H. Th. H. Eeken 
1988  Ineke Wijdeveld 
1991  Wim Wijga 
1997  Paula Keuning 
2010  Leon Renders 
2014  Pieter Havelaar 
2015  Harm-jan van Duyn