Contributie

Je betaalt contributie voor een heel seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Je lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd. We hanteren als peildatum 1 oktober. In de contributie zit ook de vergoeding voor zaalhockey. Dit geldt overigens niet voor de veteranen, de dames 30+/senioren, studenten, niet spelende leden, trimleden en trimplus-leden.

Dit zijn de contributies van seizoen 2020/2021

Jeugd A € 242,50
Jeugd B € 242,50
Jeugd C € 237,50
Jeugd D € 197,50
Jeugd E € 157,50
Jeugd F € 132,50
Jeugd G (Funkey) € 84,00
Senioren € 237,50
Veteranen € 237,50
Trimplus (max 4 wedstrijden per seizoen) € 137,50
Trimhockey (alleen trainen) € 110,00
Dames 30+ € 237,50
Student € 170,00
Niet-spelend lid € 70,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 25,00
Bijdrage clubshirt € 13,00

Student?

Je komt in aanmerking voor het studententarief wanneer je op 30 september van het lopende verenigingsjaar ten minste 18 jaar was. En je bent ingeschreven bij een MBO-opleiding, een HBO- of WO-opleiding. Om dit aan te tonen stuur je vóór 1 september een kopie van je ov-jaarkaart of studentenkaart naar [email protected].

 

Financiële ondersteuning?

In bepaalde gevallen kunnen ouders voor hun kind(eren) beroep doen op het Jeugdsportfonds. Lees hier welke mogelijkheden en voorwaarden dit fonds kent. Via de gemeente kan eventueel gebruik gemaakt worden van de Participatiewebshop. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

 

Opzeggen lidmaatschap

Als je besluit geen lid meer te willen zijn dan moet je je lidmaatschap schriftelijk  (per e-mail) opzeggen. Doe dit dan

  1. vóór 1 mei van het lopende seizoen.
    Vanaf 1 mei moeten de nieuwe teams voor het komende seizoen aangemeld worden bij de bond. Daarom moeten we voor 1 mei weten wie blijft hockeyen en wie niet.
  2. bij de ledenadministratie[email protected].
    (Dus niet bij de trainer, coach, secretaris, TC of wie dan ook.)
    Je krijgt dan een formele bevestiging van je afmelding.

Als je ná 1 mei maar vóór 1 oktober besluit geen lid meer te willen zijn, ben je 50% van de jaarlijkse contributie verschuldigd. Bij afmelding ná 1 oktober ben je het gehele jaar contributie verschuldigd. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten van de regel af te wijken.

Er is één uitzondering: wanneer je wacht op de uitslag van je examen of de loting van een nieuwe opleiding dan kun je uiterlijk 1 juli je lidmaatschap opzeggen. Je moet dan wel vóór 1 mei een mail sturen naar de ledenadministratie met het verzoek om uitstel: [email protected].