Hockey Ter Apel (HTA)

Funkey en Hockey in Ter Apel

Een aantal ouders uit Ter Apel hebben zich verenigd met als doel Funkey voor kleuters en beginnend hockey in Ter Apel aan te bieden.

Funkey staat voor "Fun” in goed leren bewegen is "Key” en is ontwikkeld door de KNHB. Bij Funkey staat goed leren bewegen centraal. Er worden naast tik-loop- en bal spelletjes, vormen van hockey, waaronder knotshockey, aangeboden. Funkey is ontwikkeld voor kinderen uit de groepen 1&2 ( evt 3&4) van de basisschool.


Beginnend Hockey

Het doel is beginnend hockey aan te bieden in Ter Apel.

Het betreft in eerste instantie een pilot van een aantal trainingen. Bij voldoende belangstelling is een vervolg mogelijk.


Funkey en hockey op de basisschool

Een aantal ouders hebben hockeyclub Emmen benadert over mogelijkheden en ondersteuning om een satelliet groep in Ter Apel te starten.

Na gesprekken met ouders, de sportcoach en coördinator sport van de gemeente Vlagtwedde, heeft de gemeente 2 funkey materiaaltassen aangeschaft voor lessen funkey binnen het basisonderwijs.

Dit is op 10 juni afgesloten met een grote Fiësta waar bijna 200 kleuters uit Ter Apel aan hebben meegedaan.

Op verzoek van de vakleerkracht gym, zijn 30 sticks door de KNHB beschikbaar gesteld om hockeylessen op de basisscholen te kunnen geven.


Toekomst

Voorlopig kan er beginnend hockey gespeeld worden in de sporthal. Echt hockey gaat helaas nog niet lukken. Voor echt hockey zijn n.l. balken nodig die er nog niet zijn.

Buiten hockey wordt vandaag de dag op kunstgras gespeeld. Dat ontbreekt in Ter Apel. Op gras of voetbalkunstgras is een mogelijkheid die verkent wordt.

Een optie voor de verdere toekomst zou een multifunctioneel veldje kunnen zijn. Deze optie hangt af van verschillende zaken; belangstelling voor hockey, belangstelling andere gebruikers voor een multifunctioneel veld, financiële middelen.

Bij voldoende belangstelling, dit houd in dat er per leeftijdscategorie voldoende aanmeldingen moeten zijn, kan er onder de vlag van hockeyclub Emmen een team samengesteld worden dat (deels) traint in Ter Apel en bij competitie hockeyclub Emmen als thuisbasis heeft.


Contact

Er kan contact opgenomen met de coördinatoren van HTA via het mailadres

[email protected]