Teams
 
Categorie: jongste jeugd Klasse
Jongens
Jongens E6-1  1e klasse 
Jongens F1  1e klasse 
Meisjes
Meisjes E6-1  1e klasse 
Meisjes E8-1  1e klasse 
Meisjes E8-2  1e klasse 
meisjes E8-3  1e klasse 
Meisjes F1  1e klasse 
ZAALBLOK