Trainers en Coaches

Dit is de pagina van de Technische Commissie (TC). Hier kun je informatie vinden over de volgende onderwerpen:
 
 
 

Zoek je een bijbaantje of stage en vind je het leuk om hockeytraining te geven of te coachen? Meld je dan aan bij de Technische Commissie van de Hockeyclub Emmen!!!
Bij de hockeyclub Emmen hockeyd de jeugd op alle niveaus en in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Ervaring en een HT-2 of HT-3 diploma hebben is een voordeel, maar ook trainers die nog geen ervaring hebben, zijn welkom. Ook voor de senioren zoeken we elk jaar trainers voor alle niveaus.

Gedurende het jaar word je als jeugdtrainer begeleid door Pim van Donkersgoed en Angela van Duyn. Bij hen kun je terecht voor vragen en zij zijn tijdens of na je training beschikbaar voor hulp. Ook de seniorentrainers worden aangestuurd door Pim en/of Angela.

Wat je verdient is afhankelijk van je opleiding/ervaring en het team dat je traint. Voor wat betreft de trainingen van de Jongste Jeugd t/m de D/C-jeugd teams wordt getraind aan de hand van het Dutch Field Hockey System.

Vragen of aanmelden? Bel met Petra Kramer (Jongste Jeugd), Angela van Duyn (Jeugdelftallen) of Pim van Donkersgoed (Senioren)
 
 
 

De Jongste Jeugd teams t/m de D/C-jeugd teams wordt getraind aan de hand van het Dutch Field Hockey System. Daarnaast kun je voor aanvullende en extra trainingsoefeningen informatie vinden op de web-site van de KNHB. Bereid je training vooraf goed voor zodat je een planning hebt van je trainingen en altijd goede trainingen kunt geven. Voor maken van een trainingsplan en enkele praktische tips voor het geven van trainingen kun je hier een PDF file downloaden die je kunt gebruiken naast de oefeningen die per week vastgelegd zijn in het Dutch Field Hockey System.

De KNHB heeft een digitale trainingsbibliotheek samengesteld, de KNHB Hockeyassistent. Hierin vind je uitgebreide informatie, illustraties en animaties om je op de training voor te bereiden.
 
Beheer van materialen en documentatie
De trainers(sters) krijgen van de hockeyclub trainigsmaterialen in bruikleen: ballen, pilonnen, hesjes en de trainingsdocumentatie van het Dutch Field Hockey System. Om deze materialen goed te kunnen beheren heeft iedere trainer (of een combinatie van 2 trainers) de beschikking over een locker die hij/zij kan afsluiten en gebruiken voor de opslag van deze trainingsmaterialen. Via de Materiaal Commissie krijg je daarvoor een locker toegewezen.
 
Samenwerking tussen trainer(ster) en hockeyclub
De hockeyvereniging Emmen hecht veel waarde aan het goed kunnen functioneren van de trainer(ster) en de elftallen die door hem/haar getraind worden. Vandaar dat de trainers(sters) goed geholpen worden in het geven van trainingen, goede materialen hebben en een vergoeding krijgen voor de geleverde prestaties. De trainers(sters) geven training voor een periode die loopt van midden-augustus tot midden-juni.
 
 
Bij het trainen gelden de volgende regels:
--  Bij verhindering afzeggen bij je trainer of in Lisa bij je team, liefst ruim van 
    te voren zodat de trainer de training hierop kan aanpassen! 
--  Op tijd en in sportkleding aanwezig zijn, d.w.z. 10 minuten voor de training
    aanwezig.
--  Het veld betreden via de poortjes, niet over het hek klimmen.
--  Bidon met water meenemen naar de training bij warm weer: niet
     halverwege de training even weglopen om water te gaan halen.
--  Het is niet toegestaan om te oefenen tegen hek of boarding.
--  Geen kauwgom kauwen op het veld en niet roken binnen de hekken van
     de kunstgrasvelden. Papiertjes, bekertjes en peuken in de afvalbakken!
--   Blijf beleefd en luister naar de trainer en coach.
--   Voor de training naar het toilet.
--   Sieraden en horloges zijn af én lang haar in een staart.
--   Bij koud weer, kouder dan 10 graden, joggingbroek en shirt met lange 
      mouwen aan! (Liefst laagjes).
--   Aan het eind van de training samen de trainingsmaterialen opruimen.
--  Je traint in principe alleen met je eigen team!
--  Geen eigen ballen mee naar de training.
 
 

Geef je training aan 8D-Jeugd of A-,B,-C,-D- Jeugd? Dan wordt er van jou als trainer verwacht dat je na iedere training de aanwezigheid van de trainingen bijhoudt.
De TC wil dit graag weten omdat we op basis hiervan kunnen zien wat de opkomst op een training is. Ook kunnen we per speler zien hoe het met zijn/haar trainingsmotivatie zit. Dit is belangrijk op het moment dat een speler bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een selectieteam.
Daarnaast kunnen er ook andere zaken spelen waardoor een speler niet op de trainingen verschijnt. Het is dus belangrijk dat je de trainingsopkomst van je team nauwkeurig bijhoudt. Vul iedere week op de uitgeprinte PDF file de trainingsopkomst in en geef deze ingevuld voor 1 Januari (eerste helft seizoen) en 1 Juli (tweede helft seizoen) terug aan de lijncoordinatoren van de TC.
Aan de hand van de gegevens over de aanwezigheid kan de TC, als dat nodig, is contact opnemen met de trainer, de desbetreffende spelers of hun coaches.

Hoe doe je dit?
Downloaden van de presentielijst eerste helft seizoen en tweede helft seizoen. Document uitprinten, namen van de spelers(sters) hierop invullen en per training of trainingsweek de presentie van de spelers(sters) bijhouden.
De ingevulde presentielijsten voor 1 Januari en voor 1 Juli  teruggeven aan de lijncoordinatoren van de TC. Of digitaal terugsturen naar [email protected] als je hiervan een scan gemaakt hebt.
Vragen? Mail dan naar:
[email protected]
Succces!
 
 
 
 
Senioren- en jeugdtrainers kunnen per 2 maanden de uren die zij training geven declareren bij de penningmeester. Trainingen worden alleen uitbetaald wanneer trainers zelf declareren.
Om te kunnen garanderen dat trainingsuren op tijd kunnen uitbetaald hebben we een schema gemaakt voor welke periode je de trainingsuren kunt declareren. Volg zoveel mogelijk dit 2 maandelijkse schema zodat je declaraties niet oplopen en de betaling vertraagd. Tijdens een hockey seizoen zijn de periodes van declareren als volgt ingedeeld:
 
Eerste helft van het hockey seizoen:
Augustus en September, indienen voor 30 September.
Oktober en November, indienen voor 30 November.
December en Januari, indienen voor 31 Januari.
Tweede helft van het hockey seizoen:
Februari en Maart, indienen voor 31 Maart.
April, Mei en Juni, indienen voor 30 Juni.

Deze manier van werken betekent dat je als trainer zelf verantwoordelijk bent voor de goede afwikkeling van het indienen van de declaraties. Als je voor elke periode op tijd je trainingsuren declareert, word je in een ritme van een maand na indienen door de penningmeester uitbetaald.
Heb je de trainingsuren niet op tijd gedeclareerd, dan moet je een periode van 2 maanden wachten tot de volgende uitbetaling.
Heb je vragen over de uitbetaling van de trainingen? Neem contact op met: [email protected].

Hier vind je het declaratieformulier voor trainers.
 
 
 
Selectiecommissie:
De selectiecommissie bestaat uit de volgende personen: hoofdtrainer, trainer, coach/teammanager, lijncoordinatoren en voorzitter van de TC. Betreffende het samenstellen van de teams; een analyse en het maken van een selectie hanteren wij de adviezen zoals gegeven door de KNHB.
Bij het selecteren kan de selectiecommissie meerdere criteria hanteren;
 
--  Technische aspecten, met name baltechniek;

--  Tactische aspecten: inzicht;

--  Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid;

--  Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag.

--  Aanwezigheid op de trainingen (presentielijst)
 
Bij de jongste categorieen zijn de sociale aspecten ook heel belangrijk (vriendjes, school, etc). Selectie vindt plaats bij A,- B,- C, en D-eerste lijns teams. Bij de D8 teams en de jongste jeugd teams zullen de niet technische criteria, maar sociale factoren zoals, leeftijd en lichamelijke factoren zwaarder wegen.
 
Doelstelling
Het formeren van homogene groepen, waarin de meisjes en jongens optimaal kunnen functioneren.
 
Sub-doelstellingen
-- Het scheppen van voorwaarden voor de prestatieve opbouw van de vereniging.
                   
-- Zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de jeugd, de ouders, de trainers en de coaches.
 
Selectie en doorstroming
Om te zorgen voor een goede planning voor wat betreft het selecteren van spelers maken we gebruik van een stappenplan:
Stap 1 ( maart)
De technische commissie verzoekt de coaches en de trainers digitaal via de web-site de "TIPS" van iedere speler(ster) onafhankelijk van elkaar in te vullen. TIPS is een speler volgsysteem en omvat informatie over de spelers, zoals techniek, tactisch inzicht, wedstrijdmentaliteit en inzet.
Stap 2 (eind april)
De coordinatoren verzamelen de ingevulde TIPS informatie van de web-site.
Stap 3 (mei)
De technische commissie gaat met de verkregen informatie de voorlopige selectie-trainingsgroepen samenstellen. Deze worden gepubliceerd op de web-site. Daarnaast gaat de TC de trainers en coaches inventariseren voor
het komende seizoen.                                                                                                                  Stap 4 (juni)
Nadat de voorlopige teamindelingen worden vastgesteld, kunnen er voor of na de zomervakantie oefenwedstrijden worden gespeeld. Trainers en coaches worden ingedeeld voor het trainen en begeleiden van de teams voor het nieuwe seizoen.
Stap 5 (eind augustus)
De technische commissie bepaald samen enkele trainers en in samenspraak met de coach de definitieve teamindeling. Deze teamindeling wordt op de web-site geplaatst en in het krantje

Beoordelingen van de spelers(sters) via TIPS
De Technische Commisie maakt gebruik van de TIPS module die op de web-site staat. TIPS staat voor: Techniek - Inzicht - Persoonlijkheid - Snelheid. Voor ieder onderdeel kan per speler(ster) een waardering worden gegeven.  Deze digitale registratie wordt door de TC beschikbaar gemaakt aan de trainers en coaches/teammanagers. Het streven is om meerdere keren per jaar deze te laten invullen door trainers en coaches. En omdat iedere beoordeling opgeslagen wordt ontstaat in de tijd een overzicht hoe een bepaalde speler(ster) zich heeft ontwikkeld. De technische commissie zal deze informatie evalueren en meenemen in de selectieprocedure.
Het volledige PDF document over "Analyseren en Selecteren" kun je hier downloaden
 
Het coachen van een hockeyteam is een vak apart. Om coaches hierbij te helpen, is voor hen hier enige informatie verzameld. Er is een eenvoudige Handleiding voor Coaches die hier als PDF file gedownload kan worden.
Voor de jongste jeugd teams en de ouders/coaches van de jongste teams is er een PDF file waarin de spelregels voor 3-tal, 6-tal en 8-tal hockey uitgelegd wordt. "3 Hoeraatjes voor Hockey" kan dus ook gedownload worden. Leuke informatie om met het team en de ouders door te nemen.
De begeleiding van de Jongste Jeugd teams door de ouders wordt door de KNHB en de club gestimuleerd omdat deze groep de kinderen van 6 tot 8 jaar beter begrijpt en dus beter kan begeleiden. In de PDF file "Coachen en begeleidend fluiten van de Jongste Jeugd" staat hoe je als ouder de begeleiding kan uitvoeren.
De documenten die hieronder staan kunnen ook gedownload worden en geven per spelerscategorie meer informatie over het coachen van deze teams:

Invallen in andere teams

Indien er een tekort is aan spelers (minder dan 11), kan er een speler uit een lager team worden gevraagd (A vraagt B, B vraagt C etc). Een speler uit bv een A-team mag niet invallen in een B-team maar een speler uit D1 mag wel in D2 invallen. Na de D teams vallen meisjes niet meer in bij de jongens teams en omgekeerd.
Voordat een speler(ster) gaat invallen in een ander team in dezelfde leeftijdscategorie dan hebben de coaches hierover onderling contact. Als een speler van een ander team invalt dan mag dit niet "ten koste" gaan van de spelers die al in dat team ingedeeld zijn. Het is niet de bedoeling dat zij dan minder gaan spelen dan de speler(ster) die invalt.
Coaches regelen dus zelf invallers, wel altijd via de andere coach. De coach van het team waar uit "geleend" wordt bepaald, in overleg met de speler, wie er kan invallen. Het streven is dat invalbeurten evenredig verdeeld worden. Indien er afgeweken wordt van deze regel dan zal dat gaan in overleg me de TC.
Als coaches voor het invallen contact opnemen met een coach van een team dat speelt in een hogere leeftijdscategorie dan moet vooraf contact worden opgenomen met de TC en besproken worden omdat in sommige teams spelers(lsters) zitten die een dispensatie hebben voor wat betreft hun leeftijd.
 
 
 
 
Gedurende het jaar worden er verschillende bijeenkomsten voor trainers en de coaches georganiseerd. De TC zal via de e-mail of met een berichtje op de home pagina van de web-site de trainers/coaches op tijd informeren. Ook andere leden of ouders van jeugdleden die belangstelling hebben voor training geven en coachen zijn dan van harte welkom.
 
 
Voordat de teams ingedeeld worden voor een volgend seizoen is er een beoordeling van de verschilllende spelers(sters). Om goede trainingen te kunnen geven is het ook belangrijk dat de trainers opgeleid worden en dat de trainers en de trainingen die ze geven geĆ«valueerd worden. Een evaluatie formulier kan hier gedownload worden.
De evaluatie van een training bestaat uit een aantal onderdelen:
- Loopt de training?
Heeft de trainer(ster) de aandacht van de groep tijdens de training?   
Legt de trainer(ster) duidelijk de oefeningen uit? 
Loopt de organisatie van de training?
- Lukt de training?
Kunnen de spelers(sters) de opdrachten uitvoeren?    
Wordt de organisatie van de trainining aangepast?    
Vindt er een afsluiting plaats?
- Wordt er van de training geleerd?
Heeft de training een leereffect?     
Past de opbouw van de oefeningen bij de trainingsgroep?
De TC gebruikt dit evaluatie formulier voor de beoordeling van de trainers. Coaches en de teammanagers kunnen hiervan ook gebruik maken. Spelers en trainer moeten na afloop van de training met plezier van het veld komen zodat ze weer uitkijken naar de volgende training. Een goede evaluatie van de trainingen zorgt ervoor dat het plezier in de trainingen en de kwaliteit van de trainingen omhoog gaat.