Lid worden of afmelden?
 
 

Wil je lid of proeflid worden van onze hockeyclub, dan ben je natuurlijk van harte welkom! Als je vragen hebt, of eerst meer informatie wilt, dan kun je contact opnemen met de secretaris ([email protected]). 
Lees eerst even de tekst onder 'Direct lid worden?'.
Scroll helemaal naar beneden voor het digitale aanmeldformulier!


Direct lid worden?

Je kunt je hier onder aan de pagina online aanmelden om lid te worden van de hockeyclub Emmen. Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; je gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van je gegevens een inschrijfformulier gemaakt. Deze moet je uitprinten en scannen en mailen naar de ledenadministratie ([email protected]) want we hebben je handtekening nodig om de contributie te incasseren.

Aanmelden voor de zaalhcockey competitie. 
Ook voor spelers/sters die alleen mee willen doen met de zaalhockey competitie geldt dezelfde procedure voor het aanmelden, dus digitaal aanmelden als zaalhockeylid.
Aanmelden voor de Funkey trainingen. 
De Funkey training is er voor de 4-5 jarigen en ook de aanmelding hiervan gaat digitaal met daarbij de vermelding in het onderste gedeelte van het digitale formulier (bij opmerkingen): "Funkey training".
Je wordt gebeld. 
Na het invullen en opname in de database wordt je zo spoedig mogelijk gebeld om te vernemen wanneer voor het eerst meegetraind kan worden. Tijdens de training wordt je opgevangen om meer informatie te verkrijgen over de vereniging.
Eerst proeflid worden?
Ook geïnteresseerden die proeflid willen worden en 3 weken grats willen mee trainen met de teams of met Funkey, kunnen zich zonder verplichting via het online formulier opgeven. Je bent dan aanvankelijk proeflid en je kunt aan je proeflessen beginnen. Het formulier print je uit en stuurt het pas ondertekend op ná de beslissing om daadwerkelijk lid te worden. 
Contributie
Kijk hier voor het overzicht van de contributie en informatie over de inning van de contributie.
Kledingreglement. 
De hockeyclub heeft een kledingfonds voor de wedstrijdshirts. In het kledingreglement staat informatie over de financiering, het gebruik en sponsormogelijkheden m.b.t. de kleding. Ieder lid dat wedstrijden speelt en aan G-hockey doet betaalt jaarlijks €18,- voor de wedstrijdshirts en eenmalig €35,- borg (die na afmelding terug wordt gestort).
Hier vind je meer informatie over de aanschaf van overige (wedstrijd)kleding, waaronder broek of rok en sokken.

Hockeybewijs verplicht voor leden van 16 jaar en ouder
De hockeybond en de hockeyclub Emmen vinden dat alle wedstrijdspelende leden van 16 jaar en ouder in het bezit moeten zijn van een hockeybewijs, dit is ook vanuit de KNHB verplicht. De reden hiervoor is om spel en respect te stimuleren. Dit betekent dat ieder nieuw wedstrijdspelend lid van 16 jaar en ouder binnen één jaar na aanvang van het lidmaatschap in het bezit van een hockeybewijs moet zijn. In de praktijk volgen jongeren tussen  hun 14e en 16e de cursus voor het hockeybewijs. Als je het hockeybewijs hebt, mag je ook wedstrijden fluiten.

Wil je je nu aanmelden als (proef) lid?
Scroll dan helemaal naar beneden voor het digitale aanmeldformulier!


Algemene informatie hockeyclub Emmen
De hockeyclub Emmen is een vereniging van leden die gezamenlijk het hockeyplezier zo groot mogelijk wil laten zijn. In de ogen van de hockeyclub Emmen behaal je het meeste hockeyplezier als je het beste uit je zelf haalt. Dit geldt zowel voor jezelf, je team als voor je club.

Ofwel ‘Hockey plezier voor iedereen’!

Deze missie geven we invulling op basis van een zestal waarden en normen:
-  Respect voor elkaar
-  Samen bereik je meer dan alleen
-  Sociaal gedrag
-  Afspraak is afspraak
-  Sportiviteit
-  Veilig en schoon
Hier vind je een nadere uitwerking van de bovenstaande waarden en normen.

Beleidsplan MHCE in 1 oogopslag
De club heeft binnen en buiten de club opgehaald waar het beleid zou moeten zijn.
Vind hier het compact beleidsplan van de club voor 2012-2015.

Informatieboekje MHCE
Voor nieuwe leden is er een informatieboekje om de gang van zaken binnen club te leren kennen; 'Informatieboekje nieuwe leden'.
Bekijk ook eens: Geschiedenis Hockey en Hockeyouders.nlWat moet je doen om je af te melden?
Wil je je lidmaatschap opzeggen, doe dat dan voor het einde van het seizoen met een opzegtermijn van 4 weken, d.w.z. 1 mei van het lopende seizoen, bij de ledenadministratie (niet bij je trainer, coach, de secretaris, de TC of wie dan ook) op [email protected]. Een bevestiging van de afmelding door de ledenadministratie kun je zien als formeel bewijs van de afmelding (zorg dus dat je die krijgt).
Leden die wachten op de uitslag van hun examen of op de loting voor een nieuwe opleiding kunnen uitstel krijgen. Zij mogen tot 1 juli zonder extra kosten hun lidmaatschap opzeggen, maar moeten dan wel voor 1 mei een mail sturen naar de ledenadministratie met het verzoek om uitstel. Ook hier is dit alleen geldig als een bevestiging van de ledenadministratie is ontvangen op het verzoek.
De contributie van de hockeyvereniging is een jaarcontributie. Dat wil zeggen dat je altijd de gehele contributie verschuldigd bent, ook als je in het begin van het seizoen je lidmaatschap opzegt.
Uiteraard hopen we natuurlijk dat je graag bij de hockeyclub Emmen wil blijven hockeyen ...

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie